Ootame pakkumisi eriplaneeringu I etapi läbiviimiseks

Hanke eesmärgiks on eriplaneeringu objektiks oleva tuulepargi/tuuleparkide asukoha eelvalikute tegemine (selgitada välja kõik võimalikud tuuleparkide asukohad planeeringualal) st teostada tuleb kohaliku omavalitsuse eriplaneeringu I etapi tööd (asukoha eelvalik ja KSH I etapi arunne). Pakkumisi oodatakse riigihangete registris 17.10.2022 kell 10:00. Riigihanke viitenumber 255426. Kohaliku omavalitsuse eriplaneeringu (edaspidi eriplaneering) koostamine ja keskkonnamõju strateegiline hindamine on algatatud Järva Vallavolikogu 31.08.2022 … More Ootame pakkumisi eriplaneeringu I etapi läbiviimiseks

Algatati eriplaneering leidmaks sobilikud alad tuuleparkide rajamiseks

Järva Vallavolikogu 31.08.2022 otsusega algatati Järva vallas kohaliku omavalitsuse eriplaneering. Eriplaneering ei hõlma tervet valla territooriumit, vaid kahte osa, mille osas on esitatud soov algatada eriplaneering leidmaks sobilikud alad tuuleparkide rajamiseks. Et selgitada välja, kuhu ning millistel tingimustel on tuuleparkide rajamine võimalik meie vallas, algatame eriplaneeringu. Eriplaneeringu algatamine ei tähenda veel tuulepargi rajamist, see on … More Algatati eriplaneering leidmaks sobilikud alad tuuleparkide rajamiseks