Tuuleparkide eriplaneeringu arutelud said alguse

3. mail toimus Koeru teeninduskeskuses eriplaneeringu asukoha eelvaliku lähteseisukohtade ja KSH programmi tutvustav avalik arutelu. Kuigi enamuse kuulajaskonnast moodustasid tuuleparkide arendajad, oli ka kohalikke elanikke, kellel tekkisid küsimused eriplaneeringu ala valiku kohta ning ka mõjust looduslikule keskkonnale. Selgus, et kogu praegune kaardile märgitud territoorium tuuleparkide asukohaks ei saa, sest on palju kitsendusi, millega tuleb arvestada. … More Tuuleparkide eriplaneeringu arutelud said alguse

Järva valla eriplaneeringu asukoha eelvaliku lähteseisukohtade ja keskkonnamõju strateegilise hindamise programmi avalikustamine ja avalik arutelu

Perioodil 21. aprill 2023 kuni 21. mai 2023 toimub Järva valla eriplaneeringu asukoha eelvaliku lähteseisukohtade (LS) ja keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) programmi avalik väljapanek. Avalikustatavad materjalid tehakse kättesaadavaks hiljemalt 21. aprilliks 2023.a. Kirjalikke arvamusi eriplaneeringu asukoha eelvaliku lähteseisukohtade ja KSH programmi kohta saab esitada Järva Vallavalitsusele 22. maiks 2023.a. e-posti aadressil info@jarva.ee. Järva valla eriplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise koostamine … More Järva valla eriplaneeringu asukoha eelvaliku lähteseisukohtade ja keskkonnamõju strateegilise hindamise programmi avalikustamine ja avalik arutelu