Tuuleparkide eriplaneeringu arutelud said alguse

3. mail toimus Koeru teeninduskeskuses eriplaneeringu asukoha eelvaliku lähteseisukohtade ja KSH programmi tutvustav avalik arutelu. Kuigi enamuse kuulajaskonnast moodustasid tuuleparkide arendajad, oli ka kohalikke elanikke, kellel tekkisid küsimused eriplaneeringu ala valiku kohta ning ka mõjust looduslikule keskkonnale. Selgus, et kogu praegune kaardile märgitud territoorium tuuleparkide asukohaks ei saa, sest on palju kitsendusi, millega tuleb arvestada. … More Tuuleparkide eriplaneeringu arutelud said alguse

Järva valla eriplaneeringu asukoha eelvaliku lähteseisukohtade ja keskkonnamõju strateegilise hindamise programmi avalikustamine ja avalik arutelu

Perioodil 21. aprill 2023 kuni 21. mai 2023 toimub Järva valla eriplaneeringu asukoha eelvaliku lähteseisukohtade (LS) ja keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) programmi avalik väljapanek. Avalikustatavad materjalid tehakse kättesaadavaks hiljemalt 21. aprilliks 2023.a. Kirjalikke arvamusi eriplaneeringu asukoha eelvaliku lähteseisukohtade ja KSH programmi kohta saab esitada Järva Vallavalitsusele 22. maiks 2023.a. e-posti aadressil info@jarva.ee. Järva valla eriplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise koostamine … More Järva valla eriplaneeringu asukoha eelvaliku lähteseisukohtade ja keskkonnamõju strateegilise hindamise programmi avalikustamine ja avalik arutelu

Eriplaneeringu I etapi koostaja on leitud

Järva valla eriplaneeringu koostamise ja keskkonnamõju strateegilise hindamise I etapi koostajaks on ühispakkujad AB Artes Terrae OÜ ja Lemma OÜ. Töö jaguneb etappideks, mille ülesanded ja ligikaudsed tähtajad on esitatud hankedokumenditehnilises kirjelduses. Uute teadmiste ja arusaamade ilmnemisel võib lähteseisukohtitäpsustada ja vajadusel muuta. 1. etapp:1) eriplaneeringu lähteseisukohtade ja KSH väljatöötamise kavatsuse koostamine;2) eriplaneeringu lähteseisukohtade ja KSH … More Eriplaneeringu I etapi koostaja on leitud

Ootame pakkumisi eriplaneeringu I etapi läbiviimiseks

Hanke eesmärgiks on eriplaneeringu objektiks oleva tuulepargi/tuuleparkide asukoha eelvalikute tegemine (selgitada välja kõik võimalikud tuuleparkide asukohad planeeringualal) st teostada tuleb kohaliku omavalitsuse eriplaneeringu I etapi tööd (asukoha eelvalik ja KSH I etapi arunne). Pakkumisi oodatakse riigihangete registris 17.10.2022 kell 10:00. Riigihanke viitenumber 255426. Kohaliku omavalitsuse eriplaneeringu (edaspidi eriplaneering) koostamine ja keskkonnamõju strateegiline hindamine on algatatud Järva Vallavolikogu 31.08.2022 … More Ootame pakkumisi eriplaneeringu I etapi läbiviimiseks

Algatati eriplaneering leidmaks sobilikud alad tuuleparkide rajamiseks

Järva Vallavolikogu 31.08.2022 otsusega algatati Järva vallas kohaliku omavalitsuse eriplaneering. Eriplaneering ei hõlma tervet valla territooriumit, vaid kahte osa, mille osas on esitatud soov algatada eriplaneering leidmaks sobilikud alad tuuleparkide rajamiseks. Et selgitada välja, kuhu ning millistel tingimustel on tuuleparkide rajamine võimalik meie vallas, algatame eriplaneeringu. Eriplaneeringu algatamine ei tähenda veel tuulepargi rajamist, see on … More Algatati eriplaneering leidmaks sobilikud alad tuuleparkide rajamiseks